Yazılar

Adliye Komisyonu Nedir

adliye Komisyonu Nedir

Adli işlerle ilgili meclis. mahkemeler teşkilatında, üyeleri adalet Bakanlığı tarafından seçilen, bir başkan ile en fazla dört üyesi bulunan ve ağır ceza mahkemesi merkezinde, en yüksek der eceli hakimin başkanlığında kurulan, hakimlerden müteşekkil heyet, Encümen. Cumhuriyet Savcısı bu encümenin tabii üyesidir. Adalet Bakanlığına bağlıdır. Bu komisyon, adli teşkilatta hakim ve savcılar icra müdürü ve yardımcıları dışında kalan memurların atama, nak il, disiplin cezası verme gibi özlük işlerini ve kanunlarda belirtilen diğer görevleri yerine getirir

Adalet komisyonu tbmmde adaletle ilgili kanun teklif ve tasarılarını inceleyerek genel kurula sunan komisyon. Adalet komisyonu, kanunların hazırlanmasında hizmet gördüğü gibi adli yönden incelenmesi gereken bir çok konularda da görüş ve teklif beyan etmektedir. 6 kasım 1982 tarihli yeni anayasa ile Senato kaldırıldığı için Adalet komisyonu sadece millet Meclisinde görev yapar.

Adli amir askeri suçlarda tahkikat işlerini yapan, ilk ve son tahkikatın açılmasına karar veren, cezaları ölüm, tard ve ihraç cezaları hariç in faz eden ve refakatlerinde askeri Mahkemeler kurulması kanunen mümkün olan komutan, muadili makamlar ve üstleri. Barışta Genel Kurmay Başkanı, harpte başkomutan en yüksek adli amir olup, diğer komutanlara adli amirlik yetkisi verebilirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir