Yazılar

Af Ve Magfiret için Dua

Af ve Magfiret için Dua

Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, “Allahümme rabbena ati-na fiddünya haseneten ve fil-ahıreti haseneten ve kı-na azabennar”dır. (4)

Her zaman şu magfiret duasını okumalıdır: “Allahümmagfir li ve li-abai ve ümmehati ve li-ebnai ve benati ve li-ihveti ve ehavati ve li-ecdadi ve ceddati ve li-a’mami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-mü’minine vel-mü’minat vel hamdü-lillahi Rabbil’alemin!”( 5). ( kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.)

Allahü tealanın magfiretine sığınarak,”Allahümme magfiretüke evsa’u min zünûbi ve rahmetüke erca indi min ameli” (7) duasını da okumalıdır. (Ya Rabbi! Magfiretin, benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bana, amelimden daha ümmid vericidir) demektir.

Af magfiret için şu dua da okunmalıdır:

“Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Afüvvü ya Kerim! Fa’fü anna, vagfirlena, verhamna, vensurna alel-kavmil kafirin!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.