Yazılar

Ağız Nedir

Ağız Nedir

insan ağzı ağız, sindirim sisteminin giriş boşluğudur. Bu boşlıkta, diş, arkları ve dil bulunur. anatomik özellikleri ağız boşluğunun sınırları Üstte damak Paltum bulunur. Palatum, iki kısımdır Önde Sert Damak palatum durum arkada yumuşak damak paltum molle bulunur. Sert damak, maksilla nın alt parçası olup ağız boşluğunu burun boşluğundan ayırır. Yumuşak Damak, os palatini palatinal kemik tarafından oluşturulan gevşek ağız mukozasıdır. Küçük dil uvula palatina yumuşak damağın arka kenarından arkaya doğru sarkar. Yanlarda Yanaklar Bucca Önde dudaklar labia toris bulunur. dudaklar, üst dudak labyum superior ve alt Dudak labium inferior olmak üzere iki tanedir. dudakların çevrelediği yarığa “ağız yarığı rima oris denir

Altta Ağız tabanı bulunur. Ağız tabanı, dilin ekstrinsik kasları, submandibular ve sublingual tükürük bezlerini içerir. Mandibula nın corpu su ise ağız tabanını çevreler.

Ağız Boşluğunun Bölümleri Vestibulum oris diş dizisidental ark ile dudaklar ya da yanaklar arasındaki bölüm Cavitas oris proprium Asıl ağız boşluğu önde ve yanlarda dişlerle sınırlanmış olarak boğaz geçidine Isthmus faucium kadar uzanan boşluk.

ağızın işlevleri Sindirim sisteminin ilk açıklığı olup besinlerin alınarak, dişlerle mekanik, tükürükteki amilaz ile kimyasal olarak ilk sindiriminin başlatılması. ağızda bulunan dil organı, ayrıca tükürükle ıslanarak çözünmeye başlayan gıdaların tat duyusunu alır.

Fonasyon Konuşma Konuşma esnasında ses çıkartmak için akciğerlerden gelen havaya, dil dudaklar ve dişler yardımıyla son şeklini verir ve konuşma sesleri oluşur. olunum temel olarak solunum sisteminin giriş açıklığı olan Burun boşluğu cavum nasi nun görevidir. Ancak, burun boşluğu tıkanıklıkları veya hava açlığı duyulan durumlarda ağız yardımcı bir solunum aygıtıdır. Ağız ve ağzı oluşturan ya da çevreleyen yapılar, yüz estetiğinin temel elemanlarıdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir