Yazılar

Akciğer Nedir

Akciğer Nedir

akciğer kanseri Üst lobdaki beyaz bölge kanserleşmiş dokuyu, siyahlaşmış kısımlarsa hastanın sigara kullandığını göstermektedir akciğer, kanseri, akciğer dokusunun malignant transformasyonu (habis -kötücül- değişime uğraması) ve yayılması (metastazı) nedeniyle oluşan kanser türüdür. Tüm kanser türleri arasında en ölümcül kanser türü olan akciğer kanserinden dünya çapında her yıl yaklaşık olarak üç milyon insan yaşamını yitirmektedir

Tüm Kanserlerin %16’sı, tüm kanser ölümlerinin %28’i (erkeklerde %35, kadınlarda %19 akciğer kanseri nedeniyledir. Aslında tarihsel olarak çoğunlukla erkeklerde görülen bir kanser tipi olmasına rağmen, son yıllarda kadınlarda görülme sıklığının giderek artması, sigara içen kadınların oranındaki artışa bağlanmaktadır. Günümüzde, akciğer kanseri, A.B.D’de kadınlarda ölüme sebebiyet veren kanser türleri arasında en önde gelenidir ve göğüs (meme) kanseri, yumurtalık ve yumurtalık tüpü kanserleri toplamından daha yaygındır

(ingilizce sayfa). Ancak A.B.D.’de sigara içiminin azalması ile akciğer kanseri sıklığı da azalmaya başlamıştır. Buna karşılık Türkiye’de sigara içimi arttığı için artmaya devam etmektedir. Yine de, hatırlatmakta fayda var ki, başka yönlerden sağlıklı olan ve hayatı boyunca sigara kullanmamış olan insanlar da akciğer kanserine yakalanabilmektedirler.

Son araştırmaların ışığında, akciğer kanseri riskini artıran en önemli faktör kanserojen maddelerin uzun süre boyunca solunumundan kaynaklanmaktadır (sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak ve Tütün dumanına maruz kalmak gibi).

Trakea, bronşlar, bronşioller gibi alt solunum yolları veya akciğer parankiminden gelişen tümörler için akciğer kanseri terimi kullanılır.

Tedavisi kanserin hücre tipine, aşamasına (yayılma derecesi), ve hastanın genel performans durumuna bağlıdır Esas olarak “küçük hücreli” ve “küçük hücreli dışı” (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri olmak üzere iki gruba ayrılır. Küçük hücreli olmayan grubun değişik alt grupları bulunmakla birlikte, tedavi ve hastalığın seyri açısından bu alt gruplar arasında önemli farklılık bulunmamaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanserinde esas tedavi yöntemi kemoterapi (ilaçla tedavi) ve bazı hastalarda radyoterapi (ışın) tedavisi iken, küçük hücreli olmayan tiplerde bunlara ek olarak uygun hastalarda, cerrahi tedavi (ameliyat) de yapılabilmektedir.

En sık 50-70 yaşlar (%5’i 40 yaş altında) arasında görülür. Asemptomatik yani belirtisiz olabilir Akciğer kanseri’nin nedenleri Akciğer kanserinin oluşumunda en çok aşağıdaki faktörlerin etkili olduğuna inanılmaktadır Tütün ürünleri (sigara v.b.) kullanımı (% 90’dan daha fazla) Pasif sigara içiciliği (sigara içilen ortamda bulunularak sigara dumanına maruziyet) de akciğer kanserine neden olmaktadır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanım miktarı ve süresi arttıkça akciğer kanseri (ve başka kanserlerin) gelişme ihtimali artmakta, bırakıması durumunda da zamanla azalmaktadır.

Radon (nedenlerin % 15’i olarak gösterilmektedir.) Ra dondan korunmanın en etkili yolu ahşap evlerde yaşamaktır Asbest Asbest, elyaflı çatılar (atermit, eternit vs) dan akan suların sızabileceği yerlerden korununuz. Bazı belediyeler asbestli çimento kullanılarak imal edilmiş içme suyu boruları kullanabilmektedir.

Kronik intertisyel Pnömonitis
Halojen eterler (klorometileter)
Inorganik arsenik
Radyoizotoplar
hava kirliliği
Ağır metaller
Krom
Nikel
hardal gazı
vitamin A ve e eksikliği

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir