Yazılar

Akım Nedir

Akım Nedir

Ölçü aletini yüksek voltaj hattına bağlayabilmek ve ölçme alanını genişletmek için kullanılan alet. iyi bir izolasyonla korunmuş olan akım, transformatoru yüksek voltaj hattından geçen akımı, belli bir orana düşürerek ölçer. Umumiyetle akım transformator sekonderleri 5 amperliktir. Bu duruma göre 2000 amperlik akım transformatoru akımı 400 defa küçülterek alete verir. Yani çevirme oranı 400/1 dir

Bu durum aynı zamanda 5 amperlik ampermetre ile 2000 amper ölçülmesi demektir. Akım transformatoru normal bir transformator gibi primer birinci taraf, sekonder ikinci taraf sargılardan meydana gelir.

Primer sargı, birkaç turluk kalın bakır tel veya bara dikdörtgen kesitli iletken olup, yüksek voltaj hattı ile seri bağlanır. Sekonder ince bakır telden olup transformator oranına göre çok turdan meydana gelir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir