Yazılar

Akreditif Nedir

akreditif Nedir

Bir bankanın, belirli bir para tutarı için, üçüncü bir şahıs lehine, kefaleti altında, muhabiri nezdinde açtırdığı itibar hesabı. bankalar genellikle yurt dışından mal getirtmek isteyen ithalatçılara, yurt dışından malı gönderen ihracatçının parasını alacağı muhabir bankası nezdinde kredi açar. Bu işlem için genellikle, ithalatçının bankası Türkiyedeki banka, muhabir bankaya bir akreditif mektubu letter of credit yazar. Müşterinin de, bankaya bir taahhütname niteliğinde mektup tevdi etmesi gerekir

akreditifte kredi emrini alan muhabir bankaya creditant, krediyi açan muhabir bankaya crediteur, krediyi alan şirkete credite adı verilir. Başlıca akreditif türleri gayrikabili rücu akreditif, kabili rücu akreditif, teyit edilmiş ve teyit edilmemiş akreditif olmak üzere dörttür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.