Yazılar

Alerjiye Neden Olan Madde

alerjiye Neden Olan Madde

histamin insan ve hayvan hücrelerinin çoğunda bulunan ve çeşitli nedenlerle hücre dışına çıktığında, allerji denilen reaksi­yonlara sebebiyet veren bir maddedir. Levvis bu yüz yılın başında Histamin ile hay­vanlarda yaptığı deneylerde injeksiyon ye­rinde deride kırmızı bir nokta, etrafında geniş kırmızı bir bölge ve onun da etra­fında geniş ödem şeklinde bir şişliğin mey­dana geldiğine üçlü cevap dikkat etmişti. Ayrıca histamini daha yüksek dozda ko­bay ve tavşanlara zerkettiğinde doku harabiyetini andırır şekilde bir şok meydana geldiğini görmüştü

Hücre yıkımının özel­likle Akciğerler ve deride histamin yapımı­nı artırdığı ve antijen- antikor reaksiyonunu başlattığı kabul edilmişti Genel doku hasa­rı yapan maddeler Tripsin, pepton, yılan veya arı zehiri, deterjanlar büyük mole­küllü maddeler beygir serumu, dekstran, endotoksinler ve bezi ilaçlar Epinefrin, morfin, kodein, tubakürarin vb. histamini açığa çıkarır ve alerjik reaksiyonlara sebep olurlar

Daha sonra yapılan araştırmalar histami­nin hem lokal bir hormon gibi tesir ettiği­ni, kan basıncını düşürdüğü, hem de sinir sistemindeki iletide rol aldığını neurc transmitter ve bazı reseptörleri Hl ve H2 reseptörleri etkilediğini göstermiştir. Böylece örneğin H2 reseptörleri aracılığıy­la mide salgısının artması, kalbin hızlan­ması, kaşıntı gibi histamine bağlı etkiler bazı ilaçlarla ortadan kaldırılabilmektedir. Histaminin etkilerini önleyen maddelere antihistaminik adı verilir. Antihistaminikler bu reaksiyonları tedavi etmekten çok, or­taya çıkışını önlerler. Ağır alerji ve anaflaktik şok gibi durum­larda hastaya derhal adrenalin ve kortizon gibi ilaçlar zerkedilir.Daha sonra tedaviye çok sayıdaki antihistaminik ilaçlardan biri ile devam edilebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.