Yazılar

Andezit Nedir

andezit Nedir

Andezit Nedir? Andezit Ne Demek? Andezit Nedir Kısaca? Andezit Ne Demektir? Andezit Hakkında Bilgi?

Andezit Nedir, andezit eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. ankara taşı da denir. dağıldığında killi topraklar oluşur andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır.

Özellikleri andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler, olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. andezitlerin değişik kökenli magmalardan değ il, sadece bazaltik magmanın büyük derinliklerde ayrışmasından hâsıl olduğu yaygın bir görüştür.

Volkanik kayaçların ilk birimi andezitlerdir. Alt dokanakları gözlenmez iken, üst dokanakları, otobreşler ile uyumludur. Bazen andezitlerle otobreşler geçişli olarak gözlenir. Andezitler grimsi-pembe renkli olup değişik ayrışma derecelerine sahiptirler. Volkano-sedimenter yapıdan dolayı, akma düzlemleri, soğuma ve tektonizma çatlakları gözlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.