Yazılar

Anot Nedir

Anot Nedir

Bir elektrik üretecinin artı kutbuna verilen ad. Ayrıca, bu kutba bağlanan bir elektroda da anot adı verilir. elektrikle ilgili her türlü şekil ve işlemlerde artı işareti ile gösterilir. Elektrik üreteçlerinin öbür kutu plan olan katot la bir bütün meydana getirir.

Redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Katot’un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç. elektroliz reaksiyonunda, anot artı uç olur (genelde böyledir). Galvanik kimyasal pil reaksiyonlarında ise anot eksi yüklü olur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir