Yazılar

Antiseptik Nedir

antiseptik Nedir

antiseptik mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. ama genel olarak mikrop öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır

antiseptikler Yunanca karşıtı çürüten enfeksiyon, septisemi veya çürümeyi önlemek amacıyla canlı dokuya uygulanan mikrop karşıtı antimikrobiyal maddelerdir. Vücuttaki mikroorganizmaları öldüren antibiyotikler ile canlı olmayan nesnelerde bulunan mikroorganizmaları öldürmekte kullanılan dezenfektanlarla karıştırılmamalıdırlar. Bazı antiseptikler, gerçekten mikrop öldürücüyken, yani mikropları öldürebilirken bakteriyosidal, diğerleri bakteriyostatiktir ve sadece mikropların gelişimini önler veya baskılar. Antibakteriyeller sadece bakterilere karşı kullanılabilen antiseptiklerdir.

Tarihçe ve cerrahide Kullanımı John Listerin Antiseptic Principle of the Practice of Surgery isimli ma kalesinin 1867de yayınlanmasıyla antiseptik cerrahi metodlarının geniş çaplı kullanımına başlandı. Makalesinde var olan herhangi bir mikrobun öldürüldüğü hususunda emin olabilmek için karbolik asitin fenol kullanımı savunmuştur. Bununla birlikte benzeri fikirler daha önce de farklı uzmanlar tarafından, eskiden beri, ortaya atılmıştı Antik Yunanistanda Galen ve Hipokrat gibi. Hatta MÖ 2150 yılından kalma bir Sümer kil tabletinde benzeri tekniklerin savunulduğuna rastlanılmıştır

Yine de her antiseptik yararlı olmakla birlikte, yaralanmış yüzeye çok veya az oranda toksik ve rahatsız edici özelliktedir. Bu sebeple bugün cerrahide antiseptik metod yerine aseptik metod kullanılmaktadır ki bu -aseptik- metod hali hazırda bulunan bakterilerin öldürülmesine değ il, bakterilerin istilasına karşı korunmaya dayanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir