Yazılar

Antropozofi Nedir

antropozofi Nedir

Antropozofi Rudolf Steiner tarafından kurulan mistik bir felsefe akımıdır. akımın ak büyük sözcüğünden özetlenebilen görüşü, insan ruhunun doğaüstü güçlerden etkilenmeksizin, bunlara ulaşabilme amacıyla eğitilip hazırlanmasını öngörmektedir.

ilk Goetheanum, 1920, Dornach, isviçre Antropozofistlerin düşüncesine göre, mimarlık ürünü bu eğitim-hazırlanma sürecinin içinde yer alacağı mekanı yaratacağı için, ak büyününün bir aracı olmalıdır. Söz konusu düşünsel temellendirme 1910 larla 1920 lerde bir antropozofik Mimarlıkın doğuşuna neden olmuştur. En ilginç örneği Basel yakınlarındaki Dornachta bulunan Goettheanum adlı yapı olan antropozofik, mimarlık, iddialarının farklılığına karşın, Ekspresyonist Mimarlıkın bir yan kolundan başka bir şey değildir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir