Yazılar

Ayet El Kürsi

Ayet el Kürsi

Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Bu ismin Arapça kaideye uygun söylenişi, ayet-ül-kürsi şeklinde olduğu halde, Türkçede ayet-el-kürsi diye söylenmesi daha meşhurdur ve yaygındır. Halk arasında galat yanlış olarak Allahüla denir. Doğrusu Allahü la ilahe illa Hüvel – Hayyul-Kayyum diye söylemektir. Ayet-el-kürsi, Allahü tealanın sıfatlarını, büyüklüğünü en yüksek bir surette bildirmektedir. akaid ilminin inanılacak bilgilerin özünü içerisinde bulundurur. Bu sebeple fazileti büyüktür

Ayet-ül-kürsiyi ihlasla okuyan, işlerinde muvaffak olur, hayırlı işlerini başarır, insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affedilir. Yani tövbeleri kabul edilir. insan ve hayvan hakları için, tövbe ettikten sonra ayrıca hak sahipleri ile helallaşmak lazımdır. Hadis-i şeriflerde ayet-el-kürsinin fazileti ve faydaları bildirilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir

Her kim farz namazı bitirir bitirmez yerinden kalkmadan bir kerre ayet-el-kürsi okuyup, otuz üçkerre Sübhanellah, otuz üç kerre Elhamdülillah, otuz üç kerre Allahü ekber derse, hepsi doksan

dokuz olur. Bir kerre de La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şeyin kadir, dese, Hak teala o kişinin günahlarını affeder.

Farz namazlarından sonra ayet-el-kürsi okuyan kimse ile cennet arasında, ölümden başka mani yoktur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir