Yazılar

Bahşiş Nedir

Bahşiş Nedir

Bir hizmet görene, gördüğü işin karşılığı olarak ödenen paradan başka, mecbur olunmadığı halde ayrıca verilen para. Bu deyim, hükümdarların ve büyüklerin, maliyetlerine türlü vesilelerle dağıttıkları paralar karşılığı olarak da kullanılmıştır.

Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında devlet ileri gelenlerine, ulemaya, kapıkulu ocaklarına belli miktarlar üzerinden bahşiş (cülus bahşiş) dağıtıldığı gibi, padişahın ilk sefere çıkışlarında da bahşiş (sefer bahşişi) dağıtmak gelenek haline gelmiştir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.