Yazılar

Balotaj Nedir

Balotaj Nedir

Se çimler sırasında adaylara verilen oy miktarının kanunun gerekli gördüğü nispeti bulmaması yüzünden seçimin yapılmamış sayılması hali. Bu gibi hallerde, seçimin yenilenmesine gidilir ve bu ikinci seçimde verilen oyların belli nispeti bulması aranmaz en çok oy alan seçilmiş olur

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.