Yazılar

Baltalama Nedir

Baltalama Nedir

Başkasının işini bile bile bozacak, yıkacak, yok edecek hareketlerde bulunma. Fransızcada Sabotage kelimesi ile ifade edilen baltalama hareketleri, Ceza Hukukumuzda suç sayılmaktadır. iş düzeni ve memleket ekonomisiyle ilgili menfaatleri bozan, istihsalin normal yürüyüşünü aksatan hareketlerde bulunmanın Ceza hukukunda suç sayılmasının yanında askerî tesislere karşı işlenen bozucu, yıkıcı, yok edici hareketler de, Askerî Ceza Hukukunda suç sayılmaktadır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.