Yazılar

Bariton Nedir

Bariton Nedir

Orta kalınlıkta, en ince (tenor) ve en kalın (bas) arası erkek sesi. Genişliği şahıstan şahısa değişmekle beraber, normal sınırlanış lalden fa3 e kadardır.Bu deyim, aynı zamanda, basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir çeşit ağız çalgısı için de kullanılmaktadır. Bariton (barytone; Fransızca baryton Almanca Bariton, İtalyanca baritono ) bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan erkek insan sesi tipi. Etimolojik olarak Yunanca derin veya ağır sesli anlamına gelen βαρυτονος kelimesinden gelmektedir

Bariton ses türü için ses açıklığı
Koro müziği: Orta Do altındaki ikinci La ile orta Do üstündeki Fa (veya A2 – F4);
opera müziği: Orta Do altındaki ikinci La ile orta Do üstündeki Sol (veya A2 – G2).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.