Yazılar

Basma Nedir

Basma Nedir

Üzerinde bası ile yapılmış renk şekiller bulunan pamuklu dokumalara verilen ad. Pamuklu dokumalar üzerine basılan renkli desenler çeşitli yollarla (kalıpla, makine ile madenî silindirle) asılır. Basma başlıca iki şekilde yapılır. Bunlardan birincisi kalıp haline getirilen silindirlerin boyanarak dokumaya basılması ikincisi de boyamadan silindirlerin dokuma üzerinden geçirilmesidir. Yalnız bu silindirler, asitle doyurulmuş bir durumdadır. Dokumalar, bunların üzerinden geçilirse silindirler üzerindeki asit, dokuma üzerinde desenler meydana getirir.

Üzerine desenler işlenmiş olan dokuma 1ar buhar la ısıtılmış kurutma vasıtaları ile kurutulur.Bundan sonra dokuma, basılan boyaların çıkması için 96 – 98 derecedeki buharlama makinelerinden geçirilir ve boyalar bu şekilde dokuma yüzeyine tam olarak tespit edilmiş olur.

Dokumalar üzerine desenlerin tespit edilmesi ipeklilerde de yapılmakta ise de en çok pamuklu dokumalar üzerine yapılmaktadır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.