Yazılar

Behçet Mustafa Efendi

Behçet Mustafa Efendi

Osmanlı alimlerinden. 1774 te istanbulda Eyyub Sultanda doğdu. Medrese tahsili görerek hekim oldu. Farsça, Arapça, ingilizce, Almanca ve Fransızcayı çok iyi öğrendi 1791 de müderris, 1803 te SultanÜçüncü Selimin hekimbaşısı oldu. 1926 da Tıbhaneye nazır tayin edildi. Yeniçeriliğin kaldırılması ile Tıbbiye Mektebinin kurulmasında önemli rol oynadı. Sultan ikinci Mahmud döneminde de baş tabiblik görevinde bulunan Behçet Mustafa Efendi 1832 yılında vefat etti. Kabri, Üsküdarda Nasuhi dergahındadır

Behçet Mustafa Efendinin kendi yazdığı eserler yanında, tıb sahasındaki tercümeleri çok kıymetlidir. Tercüme eserleri arasında Bu fonun Tarih-i Tabii ile Fizyolojisini, Yukanın Ameliyat-ı Tıbbiyesi ve Burnenin Hikmet-i Tıbbiyesi en önemlileridir. Başlıca telif eserleri ise Hezar-ı Esrar, Risale-i Ruhiye ve Risale-i Koleradır. Bunlardan sonuncusu Almancaya çevrilip basılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir