Yazılar

Benelux Nedir

Benelux Nedir

Belçika Hollanda ve Luxemburg devletleri arasındaki gümrük birliği. Bu sözleşme ikinci dünya Savaşının devam ettiği yıllarda (15 eylül 1944) ilgili devletlerin Londrada bulunan milli hükümetleri tarafından imzalanmış ve 1 ocak 1948 den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre üç memleket bir birinden gelen mallardan Gümrük bedeli almadıkları gibi başka memleketlerden gelen mallardan da aynı gümrük bedeli alırlar.

Birlik üyeleri 1 mart 1954 ile 1 Mart 1956 tarihleri arasında Benelux namına ortak bir ticaret ve ödeme politikası ta kip etmek konusunda da uyuşmuşlardır

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.