Yazılar

Beyanname Nedir

beyanname Nedir

Beyanname Ne Demektir? Beyanname Nedir Kısaca? Beyanname Hakkında? Beyanname Ne Demek? Beyanname Hakkında Bilgi?

Beyanname Ne Demek, Beyanname yazı ile yapılan bildirim. beyanname, genellikle vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilir. Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

Günümüzde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname usulüne başvurulmaktadır. beyan sisteminin başlıca faydası vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. beyannamelerin doğruluğunun vergi idaresince kontrol güçlüğü, bu sistemin en önemli mahzurudur.

Vergi beyannamelerinden başka, maliye dışındaki kamu idarelerine verilmesi gereken bildirimlerden de beyannamelerden, söz edilebilir sicilli ticaret, mühür ve imza beyannameleri gibi. Bu bildirimlerde imza sahibinin imzasının noterce tasdiki de gerekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.