Yazılar

Biat Nedir

Biat Nedir

Bir kimsenin egemenliğini tanıma. Bu deyim, müslümanlığın ilk zamanlarında, Peygamber Muhammedin elini tutarak ona inanıldığını ve bağlanıldığını göstermek için yapılan hareketlere denilmiştir. Sonraları islam ve Türk devletlerinde halifenin ya da hükümdarın elini eteğini tahtının kenarını öpmek suretiyle halifelere ve devlet başkanlarına yapılan bir tören haline gelmiştir.

Biat, islam, toplumlarında hükümdarların dinsel yargı gücüne sahip olabilmeleri, meşru (yasal) ve yetkili sayılabilmeleri için halktan aldıkları söz, bağlılık andı veya yetkisidir. Emeviler Devri’nde hükümdarlığın babadan oğula geçen bir saltanat haline gelmesi nedeniyle biat biçimsel bir gelenek durumuna dönüştü. Biat, Bir güç merkezine bağlılık, Bir yerlerden çıkar içinde olma

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.