Yazılar

Bıyık Nedir

Bıyık Nedir

bıyık, üst dudağın üstündeki kıl kümesi.Bazı hayvanların, örneğin kedi, aslan, kaplan, tavşan, fare gibi etçil ve kemirici memelilerin burun ya da üst dudak çevresindeki sert kıllar ile bazı balıkların barbunya, tekir, bıyıklı balık üst ve alt çenesinden sarkan etsi uzantılara da bıyık denir bıyık, hayvanlarda genellikle dokunma ve tat organıdır

Beyoğlunun ünlü simalarından Pala Şair Mustafa Yağcı Erkekler, çok eskiden beri iklim koşulları, gelenek, dinsel inanış ve kişisel istek gibi etkenlere bağlı olarak sakal ve bıyık uzatmışlardır.Başlangıçta sakal ve bıyık birlikte bırakılırken, sakal olmaksızın ilk bıyığa MÖ y. 2650 de Eski Mısır kaynaklarında rastlanmıştır.

Tarih boyunca sakal ve bıyık uzatma sert tartışmalara neden olageldi. Tıraş olma alışkanlığı yerleştikten sonra, bırakılması toplumsal kabullere aykırı bulunan sakal ve bıyık sık sık yasa gücüyle kestirildi.Gal yalıların sakal ve bıyık bırakmasını Romalılar barbarlığın bir göstergesi sayarlardı.1447de bir ingiliz yasası erkeklerin üst Dudak kıllarını kesmelerini zorunlu kılmıştı

Ama yaklaşık 400 yıl sonra, bu kez ingiliz askerlerine bıyıklarını, kesmeleri yasaklanmıştı. Fransız askerleri, Prusya muhafızları ve süvariler arasında bıyık bir gösteriş konusuydu. 1838 de ise Bavyera kralı ordusunda bıyık uzatmayı yasakladı.

Türklerde bıyık bırakmak yaygın bir alışkanlıktır.20. yüzyıl başlarına değin Türk erkekleri bıyıklarını kesmezler, toplumsal durumlarına ve yüz biçimlerine göre bıyık bırakırlardı. Bıyık kesme adeti Türklerde I. dünya Savaşından sonra başladı.

Sünnet olarak kabul edildiği için, müslüman erkekler genellikle uçları dudak kenarını geçmeyecek biçimde ve üst dudağı kapatmayacak uzunlukta bıyık bırakırlardı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir