Yazılar

Botulism Nedir

Botulism Nedir

Klinik bulgular
Nöromüsküler blokaja bağlı oluşan nörolojik bulgulardan ibarettir.Ilk tipik belirtiler kafa çiftleriyle (3,4 veya 6 en sık tutulan sinirlerdir) ilgilidir Bulanık görme, fotofobi, pitozis, midriyazis, ağız kuruluğu, ses kısıklığı, disarti, yutma güçlüğü, bulantı, kusma. Daha sonra ekstremitelerde simetrik parezi ve paraliziler, konstipasyon, idrar retansiyonu, ileus görülür. Hastaların bilinci yerindedir. Başlarını tutamazlar. ateş yoktur. Ağız mukozası hiperemik, dil kurudur. deri tendon refleksleri nor mal, simetrik olarak azalmış veya alınmayabilir. Patolojik refleksler ve pupil reaksiyonu alınmaz. duyu kaybı yoktur. BOS normaldir.

Ağır vakalar, solunum kasları felciyle kaybedilir.

Etyoloji
hastalık, C.botilinum’un (anaerop, sporlu) eksotoksini ile oluşur. En çok ev konserveleri, nadiren de havası alınmış gıdalar nedendir. Yiyeceğin 100° C’de 10 dk. kaynatılması toksini nötralize eder.

Tanı
12-36 saatlik inkübasyon süresi içinde ev konservesi yeme hikayesi ve aynı gıdayı yiyen başkalarında da benzer belirtilerin olması ve aşağıdaki 5 bulgunun varlığı botulism tanısı koydurur.

1. Nedeni açıklanamayan postural hipotansiyon
2. Dilate, refleksisiz pupiller
3. Progressif solunum zayıflığına eşlik eden dessendan paralizi
4. Mukozalarda kuruluk
5. Ateş bulunmayışı

Ayırıcı tanı
Atropin ve bazı bitki zehirlenmeleri dilate pupil ve ağız kuruluğuna hallüsinasyonlar ve SSS eksitasyon bulguları eşlik eder. GuillainBarré sendromunda, kas zayıflığı periferden başlar, assendadır, kafa çiftleri son dönemde tutulur. BOS’ta protein artmıştır. Myasthenia gravis’li hastalar edrophonium (Tensilon)’a çok daha iyi cevap verir. Poliomyelit ateşlidir, ekstemite tutulumu asimetriktir.

Tedavi
Botilism şüphesi olan hastaya süratle aşağıdaki işlemler uygulanır.

Şüpheli gıdayı yiyen semptomsuz kişilere profilaktik olarak serum önerilmez (%20 oranında hipersensitivite riski vardır.)

Hasta yoğun bakımda izlenir.Suni solunum ve trakeostomi için hazır olunmalıdır. Iyi destek tedaviyle ağır vakalar bile kurtarılabilir.

ileus varsa, nazogastrik aspirasyon ve parenteral beslenme yapılır. ileus yoksa, mide yıkanır müshil veya Lavman yapılarak GIS’te kalmış olan toksin uzaklaştırılır.

Laboratuar
T anıda pratik değeri yoktur. Rutin tetkikler fikir vermez. Dışkı, muhtevası ve şüpheli gıdadan toksin tayini ve aneorob kültür yapılır. hayvan deneyi yapmak daha kolaydır. EMG, rutin olmasada tanıda kullanılabilir. Bildirimi zorunludur.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.