Yazılar

Boyut Nedir

boyut Nedir

Belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılan geometrik bir terim. Nokta boyutsuz olarak kabul edilir. Çizginin sadece uzunluk olmak üzere bir boyutu vardır. Yüzeylerin uzunluk ve genişlik olarak iki boyutu, hacimlerin ise uzunluk, genişlik ve kalınlık veya yükseklik şeklinde üç boyutu vardır. Cebrik olarak çizgilerin uzunluğu

lineer birinci dereceden, yüzeylerin alanı kuatratik ikinci dereceden, hacimlerin hacmi kübik üçüncü dereceden denklemlerle ifade edilebilir. Bu yüzden x, x2, x3, x4… gibi ifadeler bir, iki, üç, dört boyutlu olarak tarif edilir. Benzer şekilde mekanikteki zaman, kütle uzunluk ve bunların türevleri olan büyüklüklerin ve pekçok fiziksel büyüklüklerin birimlerini ifade etmek için yine boyut terimi kullanılır. Uzunluk = L, Kütle = M, zaman = T olmak üzere fiziksel büyüklükler hep bu üç terimden türerler.

Hız= V= L/T=[L.T-1] Alan=L2 Hacim=L3

ivme= a= V/T= [L.T-1/T]= L.T-2

Kuvvet= M.a= M.L.T-2

Yoğunluk= d=M/V M.L-3

Basınç= F/A= MLT-2/L2= ML-1T-2

Enerji= W=F.L=M.L.T -2 L M.L2 T-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.