Yazılar

Bronkoskopi Nedir

bronkoskopi Nedir

Bronkoskopi Ne Demektir? Bronkoskopi Nedir Kısaca? Bronkoskopi Ne Demek? Bronkoskopi Hakkında Bilgi?

Bronkoskopi Ne Demek, Bronkoskopi akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde bronkoskop denilen bir alet vasıtasıyla nefes borusunun ve akciğerdeki havayollarını meydana getiren bronşiyal sistemin gözle incelenmesi işlemi. Bronkoskopi ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Jacksonun çalışmalarıyla başlamıştır. Bu amaçla halen iki tip bronkoskop kullanılmaktadır. Biri öteden beri kullanılagelen rijit bronkoskop, diğeri 1970 lerden bu yana kullanılmakta olan fleksibl fiberoptik bronkoskoptur.

Rijit bronkoskop yaklaşık olarak 40 cm uzunluğunda, bir santimetreden küçük çapta bükülmeyen madeni bir borudan ibarettir. Başlangıç kısmında oksijen için bir giriş adaptörü mevcuttur. aydınlatma dışardan gelen güçlü, ayarlanabilir bir kaynak vasıtasıyla yapılır. Bu kaynaktan gelen soğuk ışık borunun çeperine yerleştirilmiş kuartz çubuğu parlatarak aydınlatmayı sağlar.

Fleksibl bükülebilen fiberoptik bronkoskop 1970’te Ikeda tarafından geliştirilmiş olup birçok yerde rijit bronkoskopun yerine kullanılır olmuştur. Fiberoptik bronkoskopi, akciğer hastalıklarının araştırılmasında son 25 yılın en faydalı gelişmedir. Bu sayede solunum yollarının lokal yerel anestezi altında daha kolay bir metodla incelenmesi mümkün olmuştur. Hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopinin solunum yollarının incelenmesinde ayrı ayrı yerleri vardır. Fiberoptik bronkoskop bükülebildiğinden hastaya uygulanması daha kolaydır.

Fiberoptik cihazlarda ışığı nakleden demetler ve ayrıca görmeyi sağlayan cam lifi demetleri mevcuttur. Her demet 10 mm çapında binlerce ince cam lifini ihtiva eder. Bir lifin ucundan giren ışık tekrarlıyan dahili yansımalarla uzunluğu boyunca nakledilir. Lifte keskin bükülmeler olsa bile dahili ışık kırılmaları devam eder. Görme demeti cihazın en karışık ve pahalı kısmını meydana getirir.

Bronkoskopi birçok tam teşekküllü hastanede göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bronkoskopla larenksten gırtlak itibaren, trakea nefes borusu, akciğerin ana bronşları, lob bronşlarından segment bronş ağızlarına kadar uzanan kısımların incelenmesi sağlanır. Fiberoptik bronkoskopla incelenen saha daha genişlemiştir. bronkoskopide gözle inceleme yanında hastalıklı bölgelerden veya şüpheli yerlerden biyopsi yapmak, bronş salgısı almak mümkündür. Alınan maddeler çeşitli laboratuvar yöntemleri ile incelenerek teşhis konur.

Bronkoskopi genel veya yerel anestezi altında yapılır. Bronkoskopi yapılmaması gereken durumlara dikkat etmek şartıyla zararsız bir metoddur.

bronkoskopinin, yapılması gereken durumlar çok olmakla birlikte yaygın olarak akciğer kanserinin teşhisinde kullanılmaktadır.

Bronkoskopi yapılmasıgereken durumlar 1. Sebebi belirlenemeyen müzmin öksürükler, kan tükürme, yerel hışıltılı solunum gibi belirtiler görüldüğünde bronkoskopi zamanında yapılmalıdır. Bunlar tümoral bir hadisenin erken belirtisi olabilirler.

  • akciğer kanseri şüphesi olan bütün durumlarda
    Tedaviye cevap vermeyen zatürre veya aynı alanda tekrarlayan zatürreler
    Özellikle yaşlılarda akciğer apsesi meydana gelmişse
    Akciğere yabancı cisim kaçması

şüphesi varsa Bunlar dışında tedavi ve cerrahi müdahalenin gere kip gerekmediğini tayin etmek amacıyla da bronkoskopi uygulanır. Dolaşım ve böbrek yetmezliği olan, genel durumu bozuk olan, akciğer hastalığının ilerlemiş olduğu vakalarda bronkoskopi uygulanmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir