Yazılar

Bulaşıcı Hastalıklar Nedir

Bulaşıcı hastalıklar Nedir

hastalık yapan mikroplar aracı ile, insandan insana, hayvandan hayvana, ya da hayvandan insana bulaşabilen hastalıklar Bulaşıcı hastalıkların yayılması bünyeye, mikroba ve dış etkilere ve bazı faktörlere bağlıdır. Yayılmak ve bulaşmak için elverişli şartlar bulan mikroplar hızla yayılarak, birbiri ardınca, aynı belirtileri veren hastalıkları meydana getirirler ve geniş çapta salgınlara sebep olurlar.

Bulaşıcı hastalıklar, çeşitli faktörlere bağlıdıra- Mikrobun hastalık yapma kudreti, b- Mikrobun salgın kabiliyeti, c- Mikrobun girdiği organ içinde yayılma kabiliyeti, d- Mikrobun şiddetli ya da hafif hastalık yapma kabiliyeti, e- Çeşitli dış şartlar (sefalet, iklim, açlık mevsim, savaşlar, toplu yaşamalar gibi), f- Mikrobun girdiği bünyenin, hastalığa dayanıklığı, gibi.

Hastalık etkeni, vasıtasız (direkt) ya da vasıtalı (indirekt) olarak bulaşır. Bu iki bulaşmada da bir mikrop verici ile bir mikrop alıcının bulunması gerektir. Bulaşıcı hastalıklar, daima verici ile alıcı arasında dönen bir daire gibidir. Bulaşma da, çeşitli yollarla ( Solunum, temas, yiyecekler) olur.

Bulaşma hangi yolla olursa olsun, mikrop vücuda solunum yolu, sindirim yolu, deri, ağız yolları ile girer. kan, lenfa ve sinir yollarından istifade ederek vücutta çabuk yayılma imkânı bulur ve sevdiği organlara yerleşir. Yerleşmesinden sonra ilkin çoğalmağa başlar ve sonra da hastalık belirtilerini meydana getirir.

Bulaşıcı hastalıklarda hastalık son buluncaya kadar birçok safhalar geçer

a-Mikrobun sevdiği organda yerleşmesi ve çoğalması (kuluçka safhası),

b-Mikrobun vücuda yayılması (invasion),

c-Hastalık belirtilerinin tam teşekkül etmesi (acme devri),

d-iyiliğe yüztutan hastada hasta, lık belirtilerinin kaybolmağa başlaması,

e-Vücudun tamir zamanı (nekahat devresi),

f-Hastalıktan tamamen kurtulma devresi.

Bulaşıcı hastalıklarda ateş, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, sırt ve bacak ağrıları, mide bulantısı, kusma ve ishal genel belirtiler arasındadır.

Bulaşıcı hastalıklar başlıca virüs (kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, çiçek, virüs ansefalitleri, virüs menenjitleri), Riketsiya (epidemik tifüs, fare tifüsü, Q humması, çuçugamuşi humması), bakteri (kızıl, yılancık, boğmaca, cüzzam, veba, kolera, Malta humması, besin zehirlenmeleri sonucu meydana gelen para tifo, kazıklı humma, botulizm, çamur humması gibi), mantarlar ve protozoerler( sıtma, amipli dizanteri,Afrika uyku hastalığı) vasıtası ile meydana gelir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.