Yazılar

Çavuldur

Çavuldur

yirmi dört Oğuz boyundan biri. Üçokların gök han Oğulları koluna bağlı olup alamet olarak sungur/ak doğan kuşunu kullanırlardı. Namuslu ve ünü uzaklara yayılmış manasına gelen Çavuldur, kelimesi bazı kaynaklarda Çavundur şeklinde geçer. Çavuldur boyu, 10. yüz yılda diğer Oğuz boylarıyla birlikte yurtlarından Mangışlak/Siyahküh Yarımadasına göç etti. Bir Kısım Çavuldur mensubu Mangışlakta kalırken, bir kısmı Selçuklularla birlikte anadoluya geldi. Bunlardan Emir Çavuldur, Sultan Alparslanın Çavuldur Caka da Danişmend gazinin Anadolu fetihlerine komutan olarak iştirak

ettiler. Bu akınlarla gelen Çavuldurlardan Anadoluya gelip yerleşenler de oldu. Kurdukları köylere boylarının adlarını verdiler. Bu isimle anadoluda, 16. yüzyılda on altı, 20. yüzyıl ortalarında on yedi köyün mevcüdiyeti tesbit edilmiştir.Mangışlak Yarımadasında kalan Çavuldur boyu mensupları ise, 16. yüzyılda Kalmukların baskısıyla Kafk asyanın kuzeyine göç ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir