Yazılar

Çayır Nedir

Çayır Nedir

Tabii olarak teşekkül etmiş veya insan eliyle tesis edilmiş çeşitli ot bitkilerinden meydana gelmiş yer. Çayırlar genel olarak düz ve taban suyu yakın olan arazilerde, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelir. Umümiyetle, hayvanlara hazır ot gayesiyle biçilirler veya hayvanlar otlatılır. toprak erozyonunun önlenmesinde de önemli ve faydalıdırlar

Yeni Kurulacak Çayır Toprağının Hazırlanması

sonbaharda yapılacak ekim için, sulanmayan yerlerde tezeksiz ve otsuz bir nadas hazırlanır. Sulanan yerlerde ise çabuk yetişen bir çapa bitkisi yetiştirilir. Mahsul kaldırıldıktan sonra, iki defa sürüm yapılır ve merdane veya hafif sürgü geçirilerek ince bir tohum yatağı hazırlanır. ilkbaharda ekim yapılacaksa, toprağın sonbaharda derin sürülmesi ve kışı bu halde geçirmesi gereklidir. Bu suretle, toprak olgunlaşır ve bahar da ekime hazır duruma getirilir.

Gübrelenmesi

Çayırlık kurulacak topraklara, bir evvelki bitkiye verilmek süretiyle, dekara 4-6 ton kadar çiftlik gübresi verilir. yeşil gübreleme yapılırsa, takviye olarak, suni gübrelerden, süperfosfattan dekara 25-30 kilo, % 40 potaslılardan 15-20 kilo verilmesi lüzumludur.

Yalnız başına suni gübre verilecek olunursa, dekara 25-45 kg süperfosfat, 20-30 kg potaslı ve 30-45 kg amonyum sülfat verilir. Yalnız, baklagil yem bitkilerinde amonyum sülfatı kullanmak gerekmez.

Tohumluk olarak, temiz ve çimlenme gücü yüksek tohumları kullanmalıdır. Dekara atılacak tohum miktarı, ekilecek çeşit, miktar ve oranlarına göre değişmektedir. Bunun hesabı ziraat mütehassısına yaptırılır.

Sonbaharda erken, ilkbaharda ise geç ekim iyi netice verir. Ekim zamanında toprağın Sıcaklığı 3,5-4 derece olmalıdır. Çok iyi hazırlanmış toprakta, ekimden önce ve sonra merdane geçirilir. Ufak Çayır, tohumları, üç misli kül veya elenmiş toprakla karıştırılır. Bu karıştırma işi ile ekiminde ve çimlenmesinde düz günlük sağlanmış olur.

Ekim yapıldıktan sonra, iklim, mevsim, toprak ve bitkinin durumuna göre gerekli zamanlarda s ulama yapılır.

Çayırların Biçimi

Çayır otlarının erken biçilmeleri ve geç biçilmeleri doğru değildir. Otların kuru maddelerinin yükselmiş ve vasıflarında da iyi bir durumda bulunduğu zaman biçilmeleri lazımdır. Ot çeşitlerine göre değişmekle birlikte, genel olarak, çiçeklenmenin tamamlanmasına yakın bir zamanda biçilmeleri doğrudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir