Yazılar

Çekide Nedir

Çekide Nedir

Türk basınında, belli zaman aralıkları ile çıkan yayınlara verilen eski ad. Bugün gazete denmektedir. Arap dilinde de aynı anlamda kullanılan bu kelime, dilimizde gazete anlamında XIX. yüzyıldan itibaren kullanılmağa başlanmıştır. Özel olarak yayınlanmış olan ilk gazete olan Ceride-i Havadis ten sonra bu kelime, çoklukla resmî ya da yarı resmi özelliği olan ve belli zaman aralıkları içinde yayınlanan yayınlar için kullanılmıştır Zabıt Ceridesi, Resmi Ceride gibi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.