Yazılar

Çekirdek Nedir

Çekirdek Nedir

atom, çekirdeği, meyve çekirdeği, mermi çekirdeği denildiğinde değişik manalar anlaşılır. atom çekirdeği, atomun merkezinde bulunan, proton ve nötron adı verilen parçacıklardan müteşekk il, atom hacmine nisbetle çok küçük bir hacmi olmasına rağmen, atomun hemen hemen bütün kütlesinin

toplandığı pozitif yüklü bir cisimdir canlı çekirdeği, canlıların yapıtaşı olan hücrenin stoplazması içinde bulunan, çoğunlukla bir adet ve yuvarlak küre. Çekirdek, hücrenin hayati faaliyetlerini ve üremesini düzenleyerek yönetir. Bir zarla çevrili olup, içindeki sıvıya nükleo plazma denir. Kromozomlardan teşekkül eden kromatin ağı bir yumak gibi içini doldurur. irsi karakteri nesilden nesile aktaran genler kromozomlarda bulunur

Genler dna, Deoksiribo Nükleik asit yapısında olup, hayat sırrı dna moleküllerinde şifrelenmiştir. Çekirdek bir veya birkaç adet çekirdekçik nükleolus ihtiva eder. Çekirdekçikler Rna Ribo Nükleik Asit yapısında olup, protein sentezinde rol oynar. Meyve tohumlarına da çekirdek denir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir