Yazılar

Çokgen Nedir

Çokgen Nedir

Herhangi üçü bir doğru üzerinde olmayan üç veya daha çok noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının birleşimi olan düzlemsel şekil. Çokgenin doğru parçalarına kenar, kenarlar tarafından meydana getirilen açılara çokgenin, açıları, bu açıların köşelerine Çokgenin, köşeleri adı verilir. komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da köşegen denir. Çokgenler, kenarlarının sayısına göre isim alırlar. Üç kenarlı ise üçgen, dört kenarlı ise dörtgen, beş kenarlı ise beşgen gibi. Çokgenler konveks ve konkav olarak da

sınıflandırılır. Eğer bir çokgende bütün köşegenler çokgenin içerisinde ise, böyle çokgenlere, konveks, köşe genlerden biri dışında ise konkav denir. Bir konveks çokgenin bütün kenarları ve açıları eşitse böyle çokgenlere düzgün çokgen adı verilir. Bu çeşit çok Genlerin köşeleri bir çember üzerindedir. Bir çokgenin alanı, içerisi üçgenlere ayrılarak bu üçgenlerin alanlarının toplanması süretiyle hesaplanır.

Bir çokgenin kenar sayısı n ise, iç açılarının toplamı n-2.180° formülü ile bulunur. Mesela üçgenin iç açılarının toplamı n=3 olduğuna göre, 3-2.180°=180° dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir