Yazılar

Def Nedir

Def Nedir

Yuvarlak daire biçimindeki tahta kasnağın, bir veya iki yanına deri geçirilerek yapılan ve parmak hareketiyle çalınan bir müzik aleti. Habeşistanın yüksek dağlarında yetişen hoş kokusu olan bir bitkiye de def, ismi verilmektedir.Yapılan kazılardan anlaşıldığına göre defin tarihi M.Ö. yaşamış Sümer ve Hititlere kadar ulaşmaktadır. mezopotamya ve diğer yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda, ellerinde def bulunan figürlere

raslanmaktadır. Ayrıca Mısır, Fenike, genellikle Hindistanda Orta ve Kuzey asya ileAmerika kıtasında yaşayan topluluklar da defe önem vermişler ve onu eğlencelerinde kullanmışlardır. Seyahatları ile meşhur olan evliya Çelebi eserinde deften bahsetmektedir.

Peygamberimiz her bakımdan karanlıkta olan Mekke halkına islamiyeti tebliğ etmeye başladığı zaman def yaygın halde kullanılıyordu. Allahü tealadan vahiyler geldikçe insanların kötü alışkanlıkları kaldırılıyor, zulmet nûra dönüyordu. içki, her türlü çalgıların çalınması, dinlenmesi yasağı, kan davasının kaldırılması, kardeşlik, yardımlaşma, kadınlara iyi muamele, faizin haram olması, devlet adamlarına itaat, daha binlerce insanları huzura saadete götüren ilahi emirler, bunlardan bazılarıydı.

Peygamberimiz, sadece kadınların düğünlerde def çalarak eğlenmelerine müsaade ettiler Düğününüzü def çalanlarla birlikte kutlayınız. diye buyurdular.

defler genelde yuvarlak olurlar. Dar köşeli olanları da mevcuttur. Bunlar kullanıldığı bölgelere göre isim almaktadır. anadolunun bazı yerlerinde def daire, Trakyada dare adı ile de bilinmektedir. Düğünlerde kullanılan defler de bunlardır. Deflerin Acem defi, zilli def, hanende defi, çingene defi vs. gibi çeşitleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.