Yazılar

Diş Nedir

Diş Nedir

Diş Nedir? diş Ne Demektir? Diş Nedir Kısaca? Diş Ne Demek? Diş Hakkında Kısa Bilgi?

Diş Nedir, ağızda bulunan dişlerin görevi besinleri ko parmak ve öğütmektir. Gelişmiş bir insanda 32 diş bulunur. Dişin, görevlerine ve biçimlerine göre değişik adlar verilmiştir. Önde kesici dişler (incisi-vus) (1,2), onların yanında köpek dişi (caninus) (3), yanlara doğru küçük azı dişleri (premoler) (4,5) ve arkada büyük azı dişleri, (moler) (6,7,8) yer almaktadır. Kesici dişler, isminden de anlaşıldığı gibi üst kısmındaki kesici kenarları karşılıklı gelerek besinleri keser. Köpek dişlerinin, sivri olan üst kısmında bulunan tüberküller besinleri parçalamaya yarar. Azı diş­lerinin geniş olan üst bölümleri yani çiğ­neme yüzeyleri besinlerin öğütülmesi için uygun bir yapıdadır.

Bir dişin ağız boşluğunda dişetinden dışarda kalan kısmına kron, çene içinde gö­mülü olan kısmına kök ve bu ikisinin bir­leştiği kısmına da dişin boynu (köle) denir. Kesiciler, köpek dişi ve genellikle birinci küçük azılarda dişin bir kökü vardır. ikin­ci küçük azılarda diş genellikle iki kök­lüdür. Üst çene azı dişleri ise üo köklü­dürler. Her dişin ana kitlesini oluşturan kısmına dentin adı verilir. Dentin kronda, mine denilen bir tabaka ile, kökte ise sement ile kaplıdır. Dişin görünen kısmını örten mine (substan-tia adamantinea) tabakası kronu değişik kalınlıkta kaplamıştır. Kesici kenara doğ­ru 2,5 mm. ye kadar kalınlaşan mine ta­bakası boyun bölgesine doğru gittikçe incelir.

Her diş, kökü çene kemiğinde alveol denen kendine özel bir boşluğa girmektedir. Di­şin kök kısmındaki dentin tabakasını al­veol içinde saran ve onu sımsıkı tutan maddeye ise sement denir. Kök sementi dişin kemiğe en fazla benzeyen dokusu­dur. Mine sınırından apeks’e kadar bütün kökü örter. Sement kendisi ile çene ke­miği arasında bulunan bir zar (periyodont) yoluyla diş kökünü kemiğe yapıştırır. Al-veolün kemik duvarında bulunan gayet kü­çük delikler ( beslenme delikleri) dişin bes­lenmesini sağlar.

Dentin substantia eburnea tabakası kim­yasal yapısı, fiziksel sertliği ve biyolojik özelliği bakımından kemiğe çok benzer, an­cak mine kadar sert değildir. Dentin odon-toblast adı verilen özel hücrelerden yapıl­mıştır, ana maddesi bol fibril ihtiva eder. Genç insanlarda hafif şeffaf olcn dentin, yaşlandıkça kanalcıkların boşluklarındaki kireçli maddeler çökmesiyle tamamen şef­faf (transparan) bir dentin durumuna geçer. süt dişleri zamanla dökülür, yeri­ne kalıcı dişler çıkmaya başlar. Mavi- beyaz renkteki süt dişleri, sarımtırak renkteki kalıcı dişlere nazaran genel ola­rak daha küçüktürler

Süt dişlerinde mine boyun hizasında tümsek meydana getir­miştir, zamanı geldikçe de sallanarak dü­şerler. Kalıcı dişler 5-20 yaşlar arasında çıkar. Önce azı dişleri çıkar, arada düş­memiş süt dişleri vardır. Daha sonra 12 yaşlarında M-7 çıkar. Dişlerin çıkış sıra­sı şematik olarak gösterilmiştir. En son çıkan, arkadaki en ufak azı dişi akıl dişi veya yirmi yaş dişi diye bilinir

2 yorum

  1. RÜMEYSA

    diş çok önemli diş olmasa hiç bir şey olmaz konuşamayız dişlerimiz olmaz hiç bir şey söyleyemeyiz bir şeyler anlatamayız her şey göstermeyle olur dişimizin kıymetini bilelim ona sahip çıkalım onu koruyalım dişlerimiz olmasaydı yemek yiyemezdik

  2. ilknur

    02.11.2008 17:51
    Dişlere çok önem vermelıyıs onlar olmasaydı bız yemek veya herhangı bır sey yıyemesdık fındık fıstık kek gıbı sey onlara çok onem vermmelı ve hergun diş fırçalamalıyıssdüşüncenıse sapsarı dişler ve düşünün kı bem beyas dışlerne kadar gusel gorunur değil mı? bir de sapsarı dişler düşünmek bıle istemıom bence her gun dışınızı fırçalayalım bu sözumu tum dunyada kı herkese soyluyorumm lutfen dısı mısı fırcalayalımm lutfen herkes dışlerını fırçalayalım sapsarı dışlere gule gule dıyelım yepyenı bır sayfa açalımm beyaz dışlere…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir