Yazılar

Dişli Çark Nedir

Dişli Çark Nedir

Makinelerde, kuvvet ve hareketi bir bölümünden başka bir bölüme iletebilmek için dişli çark kullanılır. Dişli çarklarda dişler, birbirine takılarak hareket eder. Dişli çarklardan biri, öbüründen küçük olursa, küçük daha çabuk döner. Bu çarka bağlı bölüm de çabuk dönmüş olur. Dişli çarklarda, esas dönen kol, bir çarka bağlıdır. Böylece, kolun her dönmesi, birinci dişli çark aracılığı ile öbür çarkların dönmesi sonucunu meydana getirir. En son dişli çark da, istenen işi sağlayacak yere bağlanır.O bölüm de işini yapmış olur.Dişli çarklar bundan başka, şu iğleri de sağlar. Kuvvetin hızını arttırır ya da azaltır. Kuvvetin yönünü değiştirir.

fabrikalarda birçok makinelerin işletilmesinde, otomobil viteslerinde, değirmelilerde ve başka birçok makinelerde dişli çarklar kullanılır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.