Yazılar

Etnoloji Nedir

etnoloji Nedir

Türkçede halkıyat olarak kullanılmıştır. Daha çok geçmiş kavimleri ve onların kültürle rini inceler. Maddi manevi kültürleri etnoğrafyanın malzemelerine dayanarak açıklar. Genel anlamda insanlığın kültür tarihini aydınlatmaya çalışmaktadır. folklor karşılığı olarak da halkıyat kullanılmaktadır

düğün, bayram , cenaze, kandil geceler i, doğum, isim koyma, bazı batıl inanışlar, türkü, masal, ninni halk hikayeleri, menkibe, bilmece, oyun, atasözü, deyimler, tekerlemeler, halkıyat etnolojin içine girer. tarih, dil, din, arkeoloji, ruhiyat, içtimaiyat, sanat tarihi, he kimlik, bitkiler ve hayvanlarla ilgili ilimler de etnolojinin, içinde yer almaktadır.

etnolojiyi halkıyat kelimesi olarak tarif etmek, etnolojinin sahasını daraltmak olur. Halkıyat, etnolojinin içinde bir bölümdür. etnoloji belli bir ülkede yaşayan, belli bir insan toplumunun kültürünü, yaşayışını ve tarihini inceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.