Yazılar

Fizikokimya Nedir

fizikokimya Nedir

Fizikokimya Nedir? Fizikokimya Nedir Kısaca? Fizikokimya Ne Demek? Fizikokimya Hakkında Bilgi?

Fizikokimya Ne Demek, Fizikokimya kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını incelemek amacıyla fiziksel teorilerin ve tekniklerin uygulandığı bir bilim dalı. Fizikokimyanın amacı kimyasal maddelerin ölçülebilen bütün özelliklerini incelemek, ölçüm yapmak için gerekli olan de neylerin metotlarını ve cihazlarını tasarlayıp geliştirmek, yapılan ölçümleri yorumlayıp, matematiksel ifadelerle verilebilecek bağıntı veya teoriler geliştirmektir.

On dokuzuncu yüz yılın ikinci yarısında fizikokimya ayrı bir bilim dalı olduktan sonra saf veya karışım halindeki maddelerin incelenmesinde daha gelişmiş matematik metotlar ve ölçme teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün bu bilim dalı artık eskiden olduğu gibi fizikle kimya arasında bir köprü vazifesini gören katı kurallar olmaktan çıkmış, kendine has metot ve konuları ile organik, inorganik ve biyo kimyanın her bölümünde yer almıştır. Maddelerin yapısı ve analizi, bileşiklerin mikro yapılarının incelenmesi, reaksiyonların kademelerinin ortaya çıkarılması fiziko kimyanın, gelişmesiyle gerçekleşmiştir.

Fizikokimyanın temel ilgi sahaları yüzey kimyası ve kolloitler katalizörler ve reaksiyon kinetiği fazdengesi, kimyasal Denge ve çözeltiler kimyasal termodinamik ve termokimya kristalleşme ve kristal yapı elektrik ve manyetik özellikler absorbsiyon soğurma, emisyon yayma, yansıtma yahut manyetik rezonans tayfı ve diğer optik özellikler foto kimya, ışıma kimyası, elektrokimya ve nükleer kimyadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir