Yazılar

Floroskopi Nedir

floroskopi Nedir

X ışınlarını direk olarak görüntüye çevirme tekniği. Kullanılan cihazlara ise floroskop denir. Normalde X ışınları bir fotoğraf filminden geçirildikten sonra görünür hale gelmektedir. Fakat floroskopi tekniğinde filim yerine floresan bir ekran kullanılmakta ve görüntü devamlı olarak ta kip edilebilmektedir. Bu ekranda bazı kimyevi maddeler vasıtasıyla X ışınları devamlı görüntüye çevrilir. Sistemin bir mahzuru, röntgen çekilirken hastanın devamlı X ışınına maruz kalmasından dolayı rahatsızlık verebilmesidir. Diğer bir mahzuru görüntünün zayıf olmasıdır. Fakat bu televizyon kamerasıyla giderilebilmektedir

Tıp, sanayi ve araştırma olmak üzere üç kullanım sahası vardır. Tıpta özellikle veremin erken teşhisinde kullanılır. Endüstride metal ürünlerin çatlak kontrolü, hava alanlarında bagaj kontrolü ticari uyg ulama sahalarındandır. En çok kullanıldığı saha ise araştırma-geliştirme faaliyetleridir. Çalışan bir motor, türbin veya silahın içinde cereyan eden hareketlerin takibi bu teknik sayesinde mümkün olabilmektedir. Diğer bir uyg Ulama konusu erimiş metalin kum kalıba dökümü yapılırken metalin akışını ta Kip etmektir. Böylece metalin kalıp boşluklarına dolup dolmadığı kontrol edilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.