Yazılar

Garb Nedir

garb Nedir

Bir şeyin sınırı ve kenarı bittiği, kaybolduğu yer manasına gelen Arapça kelime. güneşin battığı yön anlamında kullanılır. Güneşin battığı yer anlamında da bu kelimeden türemiş olan magrib kelimesi kullanılır. Bu iki kelime şark ve meşrik kelimelerinin zıddıdır

Önceleri Meke ve Medine şehirlerinin batısında kalan kuzeydoğu Afrika ülkeleri için kullanılırdı. islam memleketleri genişledikçe garb, ve magrib kelimelerinin muhtevası da genişledi. Irak, Filistin ve Mısırın fethinden sonra, Mısırın batısında kalan memleketlere Magrib denildi ki, bugün hala bu yerler Magrib diye zikredilmektedir. Osmanlı imparatorluğunun son zamanlarında garb gelimesi, sadece avrupa için kullanıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.