Yazılar

Gastrit Mide Nezlesi

gastrit mide Nezlesi

Midenin iltihaplarına verilen genel isim. Gastritler, had veya müzmin olabilir. Çabuk gelişen gastritlere had akut, uzun zamandan beri mevcut bulunanlara da müzmin gastrit denilir. Yakıcı maddeler ve ışınlar sebebiyle meydana gelen had gastritler dışındakilerin, müzminleşmeyeceği kabul edilir. Had gastritler ani olarak teşekkül eden ve çabuk iyileşen gastritlerdir. Belirtileri kısa sürede ortaya

çıkar. Sebebi meydana getiren faktör mevcut oldukça, gastrit de devam eder. Belirtileri arasında mide ağrısı, midede dolgunluk hissi, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ağızdan kan gelmesi olabilir. Had gastritin sebepleri arasında alkol, aspirin ve benzeri maddeler, dijital cinsi kalp kuvvetlendirici ilaçlar, iyod, kafein, demir tuzları, baharat , röntgen ışınları, asit ve alkaliler, çok sıcak yemek, aşırı ve sıcak

çay, heyecan stresleri ve gıda zehirlenmeleri bulunur. Teşhisi ancak gastroskopi özel bir boru sistemi ile midenin gözlenmesi ve biopsi aynı sistemle mideden parça alınması ile konur. Bunun dışında konan teşhis itibari ve ihtimalidir. Kanamalı vakalarda mide buzlu suyla yıkanır, asit ifrazatını önleyici ilaçlar, asit gidericiler kullanılır.

Gastrit için soğuk su iyi gelir. Azar azar sık sık içilir. karbonatlı su karıştırılmış süt içilir. Bir kaç gün sonra azar azar yiyecekler verilir. Her türlü sebze, kahve, çay, bahar atlı şeyler, alkolün herçeşidi ve aspirin yasaktır.

Müzmin gastritler Midenin büyük bir kısmını ilgilendiren uzun süreli iltihaplardır. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Sebeb olarak bazı hususlar ileri sürülmekte ise de, hiçbiri kati olarak gösterilememiştir. alkol alımı, sıcak çay, baharat, acı biber, tütün, guatr, allerji, ışınlar, demir eksikliği bunlardan en önemlileridir. Uzun zaman ciddi belirti vermez. Bazan yemeklerden sonra dolgunluk ve ağrı görülür. iştahsızlık, kilo kaybı, kusma ve kanama da görülür

Atrofik gastrit denilen müzmin mide iltihabı, kanser öncüsü olması bakımından önemlidir. Tedavisi pek özellik göstermez. kansızlık ortaya çıkması halinde bunun tedavisi yapılmalıdır. teşhis, kesin olarak ancak endoskopik biyopsiyle konulabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir