Yazılar

Gazel Nedir

Gazel Nedir

Kalü belada ekdi çü tohum-i bela-yı aşk
Bitürdi ab-i derd ile ben bi-nevayi aşk
Çün hasıl etti döğe döğe harmanımı derd
Bir demde hasılım yele verdi heva-yi aşk
Gönlümü aşina edeli derd-i yar ile
Bigane etti bana kamu aşinayı aşk
Benden selamı kesdi, selamet çün eyledi
Dest-i melametiyle bana merhaba-yi aşk
Kalmadı gözde hab eseri, doldu ab ile
Bilmem ki akıbet nidiser macera-yi aşk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir