Yazılar

Gelin Parası

Gelin Parası

damat tarafından gelinin başı üzerinden atılan paralar hakkında kullanılan bir tabir. Eskiden düğünler, gelin almalar, her yörenin adetine göre ayrı ayrı merasimlerle yapılırdı. Genellikle kimseye gösterilmeyecek şekilde alınıp eve getirilen gelini, damad annesi ve yakın akrabası kapıda karşılardı. Burada damad gelinin koluna girer, evin avlusuna veya sofasına geldiğinde, bereket getirdiğine inandığı için önceden hazırladığı bozukparalar ve şekerleri gelinin başından aşağı saçardı. Etrafa dökülen paraları, küçük büyük herkes toplar, bunları arılık adı ile hatıra olarak sandık köşelerinde bereket parası diye saklarlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir