Yazılar

Gırtlak Nedir

Gırtlak Nedir

Larenks, tiroid, krikoid, arıtenoid ve epiglot adı verilen kıkırdaklardan yapılı, üst ve alt uçları açık bir borudur Geniş ucu yu­karda yutağa açılır ve alt ucu ise soluk borusu trakea ile devam eder. ses telleri bu anatomik bölgede bulunur. Ses tellerinin hemen üstünde mu kozanın teşkil ettiği ıkına bir Kısım vardır ki yalan­cı ses teli adını alır. Bu iki ses teli arasın­daki girintiye larenks karıncığı adı verilir. Tüm bu Kıkırdak iskelet, birtakım kas gruplarıyla boyundaki yerine tutturulmuş­tur iç yüzünü solunum mukozası döşer. Damarları, tiroid bezinin damarlarından sinirleri ise vagustan gelir

Larenksm, korunma, solunum ve konuşma gibi 3 önemli fonksiyonu vardır Alt solu­num yollarına havadan başka herhangi bir yabancı cismin girmesini engeller. Bunu, bir sfınkter gibi çalışarak sağlar Ayrıca ses telleri adı verilen kıkırdak kıvrımları­nın, nefes verirken uygun bir şekilde ka­panması ve açılması ile konuşmayı temin eder.

Larenksm iltihabına larenpt denir Larenks kıkırdağını örten zarın apsesi perıkondrıt, allerıık ödem, boğazın akut enfeksiyonları, yaralar, yabancı cisimler, solunan sıvıların buhar ları ve gazların tahrişi ile larenkste tıkanma meydana gelebilir Bu durumda soluk alma guçluğu dıspne renk solması, huzursuzluk ve daha sonra da morarma sıyanoz görülür

Larenks tıkanıklığı bazen o kadar ilen de­recede olur ki kışının hayatını kurtarmak için soluk borusunun larenksm altından hemen açılması yanı trakeotomı ameliyatı yapmak gerekebilir. Larenksm ses tellerinin hastalık, tumor ve­ya felç sonucu zedelenmesi ses kısıklığına neden olabilir Her ıkı ses telinin felcinde soluk alma ilen derecede güçleştiğinden gene ameliyat yapılarak Solunumu kolay­laştırmak gerekir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.