Yazılar

Göktaşı Nedir

göktaşı Nedir

uzaydan dünya yüzeyine düşen, maddelerin genel adı. Dünya atmosferine ortalama olarak senede birkaç bin göktaşı, girer. Ancak bunların, beş yüz kadarı buhar laşmadan yere göktaşı olarak düşer. Göktaşları, dünya atmosferine saniyede 11-72 km arasında değişen hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yer yüzüne inebilir. Göktaşları, kimyasal bileşimlerine göre taşsı Aerolit, demirli Siderit ve taşsı demirli Siderolit olmak üzere üç gruba ayrılır.Taşsı göktaşları

d emir, silisyum, karbon, mağnezyum, alüminyum ve oksijenden meydana gelir. Demirli göktaşlarının içinde nikel, galyum, germanyum ve iridyum bulunur. Taşsı demirli göktaşları ise olivin ile çeşitli metaller ihtiva eder. Büyük göktaşları yeryüzüne düştüğü zaman, krater meydana getirir. Arizonadaki Bassinger krateri, bir göktaşının düşmesinden meydana gelmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir