Yazılar

Guatr Tiroid Bezinin Büyümesi

guatr Tiroid Bezinin Büyümesi

Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezi­nin büyümesine guatr denir. Basit guatr besinlerde iyot bulunmamasına bağlı ola­rak bazı bölgelerde Himalaya, Alp ve And dağları vb yaşayan insanlarda daha çok görülür. guatr, hastalığında tiroid, tiroksin hormonunu y eteri kadar yapmak için faz­la çalışmış ve büyümüştür. Bazen hafif de­recede, bazen yutağa ve gırtlağa basınç yapacak kadar fazla büyüyebilir. Tedavide iyot vermek gerekir. Habis guatrda tiroid yumru gibi büyümekte, ayrıca akciğer ve kemiklerde metastazlar bulunmaktadır. Tedavide tümörün çıkarılması ve radyoterapi yapılması uygundur

Hipotiroidizm tiroid bezinin çalışmasının azaldığını belirten bir terimdir. Hipotiroidizmde tiroksin hormonu eksikliği sonucu çocuklarda kreten, erişkinlerde ise miks ödem denen durumlar meydana gelir (Hashimoto hastalığı). Bu olaylarda hsmen guatr gelişmez. Kretenler zekâca geri, ha­reketsiz, derileri kuru ve dilleri kocaman çocuklardır. Miksödemli yetişkin hastalar­da, zekânın ve soğuğa dayanıklığın azalmasından başka, s ağırlık, kansızlık, saç­ların seyrekleşmesi ve yüzde şişme gö­rülür. kadın hastalarda amenore vardır. Yani âdet görmezler. tedavi için tiroksin hormonu verilir.

Hipertiroidizm, tiroidin aşırı çalışmasına denir. Bu duruma tirotoksikoz veya Graves hastalığı da denir. Hipertiroidizmin tedavi­sinde cntitiroid ilaçlar (Karbimazol, Metil timcsil vb.) kullanılmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.