Yazılar

Güfti Nedir

Güfti Nedir

on yedinci yüzyıl tezkirecisi ve divan şairi. edirnede doğdu. doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Alidir. Tahsilini Edirnede tamamladı. Çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Selanik Seyahatnamesi isimli eserinden, Selanikte de kadılık yaptığı anlaşılmaktadır. Devrindeki şairlerden Vahid, Talib ve Neşati ile yakın ilişkisi vardı. Sof yalı Fethiyi yetiştirdi. Şeyhül islam Bahai Efendi ile dostlukları vardı. Ömrü yokluk içinde geçti. Hicve düşkünlüğü

ile dikkati çekti. Çağdaşları arasında ikinci derecede şairdir. Güzel bir üslübu olmasına rağmen Farisi bildiği için şiirlerinde iran şairlerinin tesiri görülür. Gazel ve rubailerinde muvaffak olmuş, fakat kasidelerinde o kadar başarılı olamamıştır. 1677 senesinde vefat etmiştir.

Eserleri Divan, Gamname manzum bir şikayetname, Şah ü Derviş tercüme bir mesnevi, Zellename hezel türünde bir eser. Güfti asıl şöhretini sağlayan eseri, Teşrifatüş-Şuara adlı manzum tezkiresidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.