Yazılar

Hafta Nedir

Hafta Nedir

Birbirini takib eden yedi günden meydana gelen zaman parçası. Farsçada yedi manasına gelen hefte kelimesinden dilimize geçmiştir. Hafta gün, ay, sene gibi astronomik bir periyoda tekabül etmez. Hafta kavramının ilk defa ne zaman ve kimler tarafından kullanıldığı bilinmemekle birlikte, M.Ö. 10. yüz yılda Asurluların bu şekilde birbirini takib eden yedi günlük bir zaman parçası kullandığı anlaşılmıştır. Haftanın tatil günü ibraniler tarafından kullanılmaya başlanmış ve Hıristiyanlar tarafından da tasdik edilmiştir. M.S. 321 yıllarında Roma imparatoru

Kostantin tarafından getirilen bir düzenle yedi günlük haftanın başlangıcı olarak pazar günü kabul edilmiştir. Hafta tatili Yahüdilerce cumartesi, Hıristiyanlarca pazar, Müslümanlar nezdinde ise Cuma günü olarak kabul edilmiştir. Memleketimizde 1926 yılına kadar hafta tatili Cuma günüydü. Bu tarihte çıkarılan bir kanunla bu tatil Pazar olarak kabul edildi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.