Yazılar

Hakkı Dursun Yıldız

Hakkı Dursun Yıldız

islam tarihi sahasındaki eserleriyle tanınan ilim adamı. 1937 yılında Artvinin Şavşat kazasında doğdu. Babası Osman Efendi, annesi Seyhat Hanımdır. 1946 yılında başladığı tahsilini 1961 yılında istanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesinden mezun olarak tamamladı. 1966 yılında Mutasım Devrinde Abbasi imparatorluğu isimli teziyle tarih doktoru payesini aldı. 1969-70 yılları arasında Fransada ilmi araştırmalarda bulundu. kasım 1972de Samerra devletinin Sonuna Kadar islam Devletinde Türkler adlı

teziyle Doçent oldu. 1979 da Profesör olan Hakkı Dursun yıldız, 3 eylül 1982 tarihindeMarmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine kurucu dekan tayin edildi. 1992de Marmara

Üniversitesi Rektörü seçilinceye kadar bu görevi devam ettirdi. Üç aylık Rektörlük vazifesinden sonra 23 ekim 1992 tarihinde vefat ederek Zincirlikuyu Kabristanında defnedildi.

Hakkı Dursun yıldız samimi, açık sözlü, mütevazi, dürüst, hizmet aşkıyla dolu, idealist bir şahsiyete sahipti. islam inançlarına bağlı bir ilim adamıydı. Üniversitedeki görevleri yanında Türk Tarih kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Arap incelemeleri Vakfı Mütevelli Heyeti, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerinde bulunmuştur. ilmi çalışmalarını Türklerin islam dünyası ile ilişkileri, müslüman olmaları ve islam devleti hizmetindeki faaliyetleri üzerinde yoğunlaştırmıştı. En önemli eserleri islamiyet ve Türkler, Moğol istilasına Kadar Türkistan V.V. Bartholddan tercüme ve tarihte Araplar B. Lewisten tercümedır. Arapça, Fransızca ve Almanca bilen Hakkı Dursun Yıldızın şu sözleri tarih şuuru ve düşüncesini ortaya koymaktadır

Tarih kült ürün temel unsurlarından biridir. Bir topluluğun millet olabilmesi için tarih şuuruna sahib olması gerekir. Bu bakımdan bütün yüksek tahsil dallarında tıp, mühendislik vs. öz olarak bir Türk tarihi vermek lazım. Özellikle politikacıların aşağılık kompleksinden kurtulması ve tecrübe kazanması için Türk-islam tarihini öğrenmesi gerekmektedir

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.