Yazılar

Halimi Çelebi

Halimi Çelebi

Osmanlı alimlerinin büyüklerinden. Yavuz Sultan Selim Hanın hocasıdır. ismi Abdülhalim bin Alidir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. 1516 H. 922 senesinde Şamda vefat etti. Zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Molla Alaeddin-i Arabinin hizmetlerinde bulunup, ondan ilim öğrendi. Molla Alaeddin-i Arabinin vefatından sonra, Arap diyarına gidip, çeşitli ilimleri tahsil etti. hac vazifesini yerine getirdikten sonra, irana gitti ve oranın alimleriyle sohbetlerde bulundu. Tasavvuf büyüklerinden Şeyh Mahdüminin hizmet ve sohbetinde bulunup, tasavvufta ilerledi. Daha sonra asıl memleketi olan Kastamonuya döndü. Onun maddi ve manevi ilimlerdeki üstünlüğünü duyan ve henüz

padişah olmamış olan Yavuz Sultan Selim, Trabzondayken Halimi Çelebiyi kendine hoca edinip, ondan ilim öğrendi ve feyz aldı. Yavuz Sultan Selim ona pekçok iltifat ve ihsanlarda bulundu. Yavuz Sultan Selim han ile birlikte Mısır Seferine katıldı. Mısır Seferi dönüşünde Şamda vefat etti. Cenaze namazında Yavuz Sultan Selim de bulundu. Orada defn edildi. Nakledilir ki, Yavuz Sultan Selim han, Anadolu topraklarına ayak basınca, sık sık hocasını hatırlar Mevlana Abdülhalim ile sefere çıktık, şimdi sadece onun hatıralarıyla dönüyoruz. diyerek saygı ile sevgisini dile getirirdi.

Abdülhalim Efendi ilim ve irfanı yüksek, ilmiyle amil, fazilet sahibi bir zattı. Cömert, kerem sahibi ve halim yumuşak huylu idi. Az konuşur, çok dinlerdi. Kusur aramaz, herkesi bir takım üstün meziyetleriyle değerlendirirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir