Yazılar

Halojenler Nedir

Halojenler Nedir

Metallerle kolaylıkla tuz meydana getiren flor, klor, brom, iyot gibi elementlerin genel adı. Hepsi koyu renklidir. hidrojenle renksiz bir gaz vermek üzere derhal birleşirler. Serbest halojenler metal ve ametallerle birleşerek çeşitli bileşikler yaparlar.

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada elementel olarak değ il, mineraller halinde bulunurlar. element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.