Yazılar

Harbiye Nazırı

Harbiye Nazırı

askerlik işleriyle alakalı dairenin başı. Milli Müdafaa Vekili ve şimdi de Milli savunma Bakanı isimleriyle karşılanan bu ünvan, Osmanlı hükümetine 1908 Temmuzunda kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel bu görevi yapana Ser asker denilirdi. ilk Harbiye Nazırı Ömer Rüşdü Paşadır. Harbiye Nazırlığına, askerliğin en yüksek rütbesi olan müşirler orgeneral tayin olurlarken 1908 inkılabından sonra feriklerden korgenerallerden Harbiye Nazırı olanlar olduğu gibi or duyu gençleştirmek fikriyle bir aralık rütbesi liva olan Enver Paşa bu göreve getirilmiştir. Harbiye Nazırının başında bulunduğu daireye Harbiye Nezareti denilirdi. Harbiye Nazırlığı Osmanlı devletinin sonuna kadar devam etmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir